Регистрация


ВАЖНО! Използва се за вход в системата.

Тип акаунт

Общи условия

Настоящите общи условия уреждат отношенията между "РС Технолъджис" ООД, ЕИК 203950935, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ул.Георги Баев No 7Б, ет. 1, и лицата- ползватели на услугите на сайта GetParts.BG

GetParts.BG е уеб сайт за обяви свързани с покупко-продажба на авточасти втора употреба и е собственост на ”РС Технолъджис" ООД. В настоящите Общи условия "РС Технолъджис" ООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта getparts.bg

Всяко лице, което е заредило на браузъра си GetParts.BG или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на GetParts.BG, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

Прочетете повече...